Preview Mode Links will not work in preview mode

Fjärde Perioden


Feb 19, 2020

Roger Rönnberg är den överlägset mest framgångsrike tränaren i Frölundas historia. När hans kontrakt går ut efter säsongen 2022-23 har han varit i klubben i nio år.

För att bryta ett kontrakt – det finns inte på kartan för tränaren som inte utesluter en längre framtid i Frölunda än så.