Preview Mode Links will not work in preview mode

Fjärde Perioden

Mar 4, 2020

Johan Sundström är veckans gäst i Fjärde Perioden. Då blir det givetvis snack om varför han vände hem till Frölunda, kärleken till klubben som är den enda han representerat i Sverige, närheten till familjen, jakten på nya titlar och självklart en hel del annat.

Som tiden som proffs i Kina och Shanghai.
–...